Spædbarnsterapi

Jeg tilbyder spædbarnsterapi til det helt lille barn, større børn eller voksne. 

 

Processen hos mig:

- Forsamtale/aftalegrundlag

- Interview af forældrene og/eller tidlige omsorgspersoner

- Udarbejdelse af terapierne.

- Gennemgang af terapierne med forældre/omsorgspersoner.

- Terapierne gives til barnet - typisk fordelt over 3-5 gange med max. en uges mellemrum. Forældre/omsorgspersoner er vidne til dette.

- Opfølgende samtale efter 1-2 måneder.

 

Hvad er spædbarnsterapi

Spædbarnsterapiens metode startede sin udvikling i Danmark i 1997 af psykoterapeut Inger Poulsen og psykolog Inger Thormann. Terapien er en metode til at løse op for traumer, der er opstået i de tidlige leveår/det før-sproglige. Metoden kan benyttes til det helt spæde barn, børnehavebarnet eller et større barn, samt voksne.

Terapeuten interviewer forældre eller dem, som har kendt barnet i de tidlige leveår. Terapeuten sætter ord på barnets historie og får en fornemmelse af, hvordan barnet har oplevet traumerne. Det er vigtigt, at terapeuten understreger ”Det var sådan, det var…” og at det er afstemt med forældrene, at barnet får den sande historie uden at skyld eller skam får en stemme ind i det.

Når barnet hører sin historie, giver det mulighed for at bearbejde traumet og korrigere eventuelle fejlopfattelser/erindringer. Barnet bærer således ikke længere på noget usagt eller ”hemmeligt”. Dette letter barnet, da der frigøres energi, som tidligere var bundet i det usagte og som kun kroppen huskede.

I terapien får børnene, gerne med forældrene som vidne, sat ord på de tidlige traumer. Børneterapien strækker sig over nogen gange. Formålet er at lindre barnets smerte og derved bringe det tilbage i en dynamisk udviklingsproces.

Terapien er uden krav til barnet og det er væsentligt at barnet føler sig set, hørt og mødt. 

Forforståelsen er, at barnet fødes med sproget i sig og dermed også evnerne til at optage og forstå ordene helt fra spæd.

Alt usagt binder energi” (Eliacheff), samt ”Lad aldrig barnets smerte blive glemt” (Dolto) er vigtige sætninger til beskrivelse af spædbarnsterapiens formål.

 

Pris:

Spædbarnsterapi børn/unge 700 kr/session.

Spædbarnsterapi voksne, 800 kr/session.

Samlet tilbud kan gives ved drøftelse af opgaven og er afhængig af time-omfang, antal interviews, samt evt. kørsel mv. 

 

 

Del siden